CÔNG TY TNHH KIỀU AN

Menu Điều Hướng
Menu Điều Hướng

THIẾT KẾ 3D - Trực quan hóa thiết bị


THIẾT KẾ 3D - Trực quan hóa thiết bị

Sau khi đã lên Thiết kế tổng thể mặt bằng và thống nhất lựa chọn thiết bị cho Dây chuyền sơn, chúng tôi sẽ tiến hành ký kết hợp đồng với Khách hàng .

Tùy theo yêu cầu cụ thể của từng dự án, Chúng tôi sẽ tiếp tục lên bản vẽ 3D của Dây chuyền thiết bị để giúp khách hàng dễ hình dung ra qui mô và thiết bị của dây chuyền đã được lựa chọn.

Sau khi lên bản vẽ thiết kế 3D , chúng tôi cũng có thể điều chỉnh thêm thiết kế để đảm bảo phù hợp hơn với điều kiện nhà xưởng của Quý khách hàng.
Chat Zalo Điện Thoại