CÔNG TY TNHH KIỀU AN

Menu Điều Hướng
Menu Điều Hướng

Đào tạo nghề


Những nơi đào tạo sau đây có sẵn cho năm 2020
Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng gửi đơn đăng ký của bạn với các tài liệu thông thường đến chúng tôi theo địa chỉ sau
Fax: 024. 33718388
Email: info@kieuan.vn
Nhà thiết kế sản phẩm kỹ thuật - Xây dựng nhà máy
Thời gian tập sự: 3 năm rưỡi
Yêu cầu: Chứng chỉ chung về giáo dục trung học (GCSE)
Trường nhấn mạnh: Toán, vật lý và hóa học
Xu hướng và sở thích: Ý thức không gian, hiểu biết về các chức năng kỹ thuật, khả năng làm việc theo nhóm

Năm học nghề thứ 1:
● Nguyên tắc vẽ kỹ thuật
● Đào tạo cơ bản về thủ công và gia công cơ khí vật liệu trong xưởng
● Đào tạo cơ bản về CAD 3D

Năm học nghề thứ 2:
● Định hướng thực tế giữa văn phòng sản xuất và thiết kế
● Đọc và sử dụng các tài liệu kỹ thuật
● Chuẩn bị bản vẽ chung
● Phân công công việc sau khi hoàn thành việc học nghề: Hợp tác độc lập trong các nhóm dự án trong lĩnh vực thiết kế nhà máy và lập kế hoạch dự án

Giáo dục có thể có thêm: Kỹ thuật viên, Cử nhân, Thạc sĩ

Nhà thiết kế sản phẩm kỹ thuật - Xây dựng nhà máy 2
Thời gian tập sự: 3 năm rưỡi
Yêu cầu: Chứng chỉ chung về giáo dục trung học (GCSE)
Trường nhấn mạnh: Toán, vật lý và hóa học
Xu hướng và sở thích: Ý thức không gian, hiểu biết về các chức năng kỹ thuật, khả năng làm việc theo nhóm

Năm học nghề thứ 1:
● Nguyên tắc vẽ kỹ thuật
● Đào tạo cơ bản về thủ công và gia công cơ khí vật liệu trong xưởng
● Đào tạo cơ bản về CAD 3D

Năm học nghề thứ 2:
● Định hướng thực tế giữa văn phòng sản xuất và thiết kế
● Đọc và sử dụng các tài liệu kỹ thuật
● Chuẩn bị bản vẽ chung
● Phân công công việc sau khi hoàn thành việc học nghề: Hợp tác độc lập trong các nhóm dự án trong lĩnh vực thiết kế nhà máy và lập kế hoạch dự án

Giáo dục có thể có thêm: Kỹ thuật viên, Cử nhân, Thạc sĩ

Liên hệ: info@kieuan.vn
Điện thoại: Mobile: 0913203999 - 0913537888

Chat Zalo Điện Thoại