CÔNG TY TNHH KIỀU AN

Menu Điều Hướng
Menu Điều Hướng

CHẾ TẠO VÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ CỦA DỰ ÁN


CHẾ TẠO VÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ

Công ty KIỀU AN sẽ tiến hành nhập khẩu các vật tự thiết bị và chế tạo thiết bị theo yêu cầu của dự án.

Sau khi các thiết bị đã chế tạo xong tại nhà máy, tùy theo tính chất của từng thiết bị , KIỀU AN sẽ tiến hành chạy thử tại nhà máy để hiệu chỉnh đáp ứng với thiết kế đã đề ra.

Thiết bị sau quá trình chế tạo, sẽ được sơn hoàn thiện và đóng gói chuẩn bị vận chuyển đi lắp đặt tại nhà xưởng của khách hàng .
Chat Zalo Điện Thoại